Zeezeilles CWO Jachtzeilen

(Jachtzeilen Tidal)

Bij onze zeilschool leert u door middel van de diverse modules zeezeilen op een zeewaardig kajuitzeiljacht. Of u nu wilt kennismaken met Jachtzeilen of examen wilt doen voor CWO 1, 2 en 3, wij verzorgen het gehele traject. Onze zeezeillessen worden afgestemd op uw wensen en ervaring en er is veel persoonlijke aandacht, doordat de lessen in kleine groepen van maximaal 4 personen worden gegeven. Hiernaast zorgt het uitgekiende zeillesprogramma ervoor dat u in een optimale leersituatie verkeerd en zich snel thuis voelt aan boord, wat het verloop van de zeilcursus bevordert. Bij zeilschool Demarage vindt u dan ook voor ieder wat wils en worden de zeillessen zoveel mogelijk ingericht op uw wensen en behoeften.

U lest op moderne schepen die zeer compleet uitgerust zijn volgens de strengste veiligheidsnormen. Bij de richtlijnen voor de duur van een bepaalde zeilcursus gaan we uit van een gemiddelde. Zoals u kunt begrijpen kan het van persoon tot persoon verschillen wat het aantal benodigde zeezeillessen is om een bepaald niveau te behalen. Dit hangt bijvoorbeeld af van uw reeds opgedane kennis en ervaring, maar ook van uw persoonlijke leertijd.

Voor elke cursusdag krijgt u huiswerk op dat tijdens de zeilles met u besproken wordt. Op deze wijze wordt de theorie en de praktijk op elkaar afgestemd. Vanaf de eerste zeilles is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk zelf vaart. Het is mogelijk om de zeilcursussen aaneengesloten of op losse dagen te laten plaatsvinden. Bij aaneengesloten dagen kunt u overnachten aan boord van uw zeillesboot. U kunt er ook voor kiezen om losse dagen te lessen, zodat het geleerde tussen de zeillessen goed kan bezinken. Waar u ook voor kiest, u zult merken dat u tijdens de lessen even geheel loskomt van de dagelijkse beslommeringen.

De zeillessen Jachtzeilen (Tidal) kent drie niveaus:
– zeezeillessen CWO 1
– zeezeillessen CWO 2
– zeezeillessen CWO 3

Zeezeilles Jachtzeilen CWO 1

Onze zeillessen zijn erop gericht om het CWO 1 diploma Jachtzeilen te behalen en zijn bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die als bemanningslid op (zeegaande) kajuitzeiljachten onder de verantwoordelijkheid van een schipper kunnen functioneren en de kennis en de vaardigheden bezitten.  In grote lijnen betekent het dat u o.a. leert:

 • Het zeiljacht zeilklaar maken;
 • Koers te varen/zeilmanoeuvres;
 • Af te meren en zeiljacht veilig achter laten met behulp van springen en trossen;
 • Over de diverse reglementen;
 • Gebruik te maken van kaart en almanak;
 • Aan- en af- te meren aan hogerwal;
 • Manoeuvreren op de motor.
Bij Jachtzeilen CWO 1 zal de nadruk liggen op de verschillende zeil- en motormanoeuvres. Hiernaast wordt aandacht besteed aan zeekaarten en de verschillende (vaar)regels op zee. Het theoretisch vaarbewijs 1 is geen harde eis voor de CWO Jachtzeilen diplomalijn, maar wordt sterk aanbevolen vanwege de elementaire basiskennis over wetten en regels, techniek, veiligheid, betonning / bebakening, meteorologie, manoeuvreren en maatregelen bij bijzondere omstandigheden. Kijk voor meer informatie over de diverse theoretische zeilcursussen ook bij Vaarbewijzen en Marifoon.

Zeezeilles Jachtzeilen (Tidal) CWO 2

 • Your list
 • goes
 • here!

Zeezeilles Jachtzeilen (Tidal) CWO 3

Na ervaring te hebben opgedaan op de ruime binnenwateren willen de meeste zeilers hun vaargebied uitbreiden en dagtochten zeilen langs de (Nederlandse) kustwateren. Varen op deze wateren is een stuk moeilijker dan bijvoorbeeld op de beschutte ruime binnenwateren van Zeeland. Voornamelijk de getijstroom en de variërende diepte door eb en vloed maken deze gebieden lastig. Bovendien kunnen er hoge golven ontstaan en brekers kunnen een gevaar voor schip en bemanning worden. Om op deze wateren te kunnen varen moeten manoeuvres routinematig uitgevoerd kunnen worden, zodat de aandacht naar de navigatie kan gaan. We varen dan op Jachtzeilen (Tidal) CWO niveau 3. Het diploma Jachtzeilen (Tidal) CWO 3 is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als ‘Dagschipper’ (een schipper die verantwoording kan dragen voor dagtochten langs de kust) op een zeegaand zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort.

In het praktijkgedeelte van CWO 3 komen o.a. de volgende zaken aan bod:

 • Bootvaardigheden in en rond de haven;
 • Tijdens zwaar weer op de motor manoeuvreren;
 • Aanleggen hogerwal en lagerwal zonder gebruik motor;
 • Man over boord in moeilijke situaties;
 • Slepen en gesleept worden;
 • Ankeren en bediening ankerlier;
 • Verantwoordelijkheid voor het gehele schip en bemanning.
 • Zeil ervaringstocht:
 • Navigatie, plaatsbepaling, koersberekening;
 • Tochtvoorbereiding;
 • Veiligheid en brandblusmiddelen;
 • Wachtindeling, leiding geven, rolverdeling.
 • Reven en ontreven.

Na het behalen van dit diploma kan men veilig en verantwoord varen, manoeuvreren en navigeren.  Men moet hierbij onder alle omstandigheden  kunnen leiding geven aan (onervaren) bemanning. Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren (Tidal). De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op stromend water/zee en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen CWO 2 Tidal. Voor het verkrijgen van het Jachtzeilen (Tidal) CWO 3 diploma is ook theoretische kennis vereist bestaande uit de onderdelen Vaarbewijs deel 1 en 2. Hiernaast dient u in het bezit te zijn van het diploma Marcom B of Short Range Diploma (SRC ) en Theoretische Kustnavigatie (TKN). Kijk voor meer informatie over de diverse theoretische zeilcursussen ook bij Vaarbewijzen en Marifoon.