Flottielje zeilen met Demarage Zeil Centrum

(datum vertrek en aankomst op basis van aanmeldingen)
De beste stuurlui staan niet altijd aan wal!

Demarage Zeil Centrum biedt de unieke gelegenheid om flottielje te zeilen naar bijvoorbeeld Engeland, België of  de Wadden! U vaart met uw eigen jacht en eigen bemanning in flottielje verband met begeleiding van deskundige en zeer ervaren zeezeiler(s) en instructeur(s). Demarage Zeil Centrum biedt u de mogelijkheid een zeiltocht te maken op zee en daarbij een veilige vaart te combineren met gezelligheid en vrijheid.

Stel u wilt gaan varen op ruimer water, uw vaargebied verruimen, uw kennis en ervaring verbreden en/of gezellig in groepsverband zeilen, dan is Flotttielje zeilen zeker een aanrader voor u.
U heeft geen eigen schip en u wilt toch graag meevaren ? Informeer dan gerust naar de mogelijkheden om op de Demarage  mee te zeilen of via ons een zeiljacht te huren.
U wordt ondersteund tijdens de zeiltocht en u krijgt begeleiding bij de voorbereidingen. Onder andere kunt u advies krijgen op het moment dat u twijfelt of uw jacht geschikt is voor een dergelijke tocht of als u twijfelt of uw jacht voldoende is toegerust en uitgerust. Ook wanneer u twijfelt aan uw zeilkennis en zeilervaring, kunt u hieromtrent advies krijgen bij Demarage Zeil Centrum en indien nodig en gewenst, dan zorgen wij er samen met u voor dát u er klaar voor bent.

Voorbereiding zeiltocht

Tijdens de reis wordt elke etappe vooraf met u doorgenomen tijdens de briefings. U wordt gewezen op de bijzonderheden aangaande de geplande zeiltocht en waar rekening mee gehouden dient te worden. Hiernaast heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks met de flottieljeleiding in contact te treden tijdens de reis via de marifoon. Bij calamiteiten of (technische) mankementen wordt u met raad en daad bij gestaan.

Tijdens rustdagen en in de avonduren bent u vrij om in groepsverband dan wel in kleiner verband iets te ondernemen of bijvoorbeeld uit eten te gaan. Alles mag en niets is verplicht.

Een zeiltocht naar bijvoorbeeld Londen

Het programma kan er als volgt uit zien:

 • Wij vertrekken vanuit Dinteloord naar Vlissingen.
 • De avond daarvoor zullen de deelnemers met elkaar kennis kunnen maken met de begeleiders in eetcafe Overstag te Dinteloord.
 • De tweede dag zal de reis voorgezet worden naar Vlissingen
 • Tijdens dag drie varen wij naar Blankenberge
 • De volgende morgen zetten wij koers naar Duinkerken
 • Op dag vijf maken wij de oversteek naar Dover of Ramsgate
 • De dag daarna, volop gelegenheid voor passagieren en uitrusten
 • De zevende dag zal de reis zich voortzetten via de Thames naar hartje Londen
 • Daarna, dag acht, gelegenheid om Londen te bezoeken
 • Hierna wordt de terugreis aanvaard naar Ramsgate
 • om op de tiende dag de oversteek te maken naar Oostende
 • Daarna een hele dag om te passagieren en.of uit te rusten in Oostende
 • De twaalfde dag varen wij naar Breskens
 • Op de voorlaatste dag van deze reis lopen wij Goes binnen om
 • tenslotte op de veertiende dag terug te keren in Dinteloord.

Bovenstaand programma is een voorbeeld en afhankelijk van het doel en uiteraard het weer wordt een programma samengesteld. Deelname aan een dergelijke tocht is mogelijk voor schepen van 32 t/m 55 ft en de kosten per schip zijn € 795,-.

Kosten omtrent, zeekaarten en almanakken, haven- en mooringgelden, brandstof, eigen levensonderhoud, excursies en reis- en annuleringsverzekering zijn voor eigen rekening.

U kunt inschrijven middels een mailtje naar info@demarage.nl

Flottielje clausule: Om onvoorziene omstandigheden te kunnen voorkomen is het van groot belang dat u ons alle zaken meldt die eventueel van invloed kunnen zijn op een veilige vaart. Dit betreft zowel omtrent de opvarenden als ten aanzien van het schip. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele calamiteiten, schade aan jacht of personen.
Vanaf windkracht zes of meer, bij dichte mist en bij waarschuwingen voor eventuele zware onweersbuien etc., behouden wij ons het recht voor om van eerder genoemd reisschema af te wijken zonder eventuele restitutie van betaalde (les)gelden.