Welkom bij ons online cursus programma vaarbewijs (KVB1 en KVB2)

De theorieopleiding Vaarbewijs 1 en 2 kunt u via het online cursus programma van Demarage Zeil Centrum volgen. Er zijn diverse voordelen om deze cursus online bij zeilschool Demarage te volgen: U wordt gekoppeld aan een theorie docent die het huiswerk nakijkt, desgewenst verdere uitleg geeft en al uw vragen beantwoord. De cursus vaarbewijs kunt u vanaf elke computer, iPad of Smartfone op elk gewenst moment van de dag benaderen. Hiernaast kunt u bij zeilschool Demarage tijdens de CWO zeillessen, het geleerde in de praktijk brengen.

De kosten voor het volgen van de online cursus vaarbewijs deel 1 of 2 zijn € 95,00 per persoon per cursus. Boekt u de online cursus vaarbewijs deel 1 en 2 gelijktijdig dan zijn de kosten € 180,00. U kunt zich hier aanmelden voor een online cursus Vaarbewijs.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u van onze theorie docent een unieke inlog code opgestuurd. U kunt de vragen maken die bij elk hoofdstuk worden gesteld en deze per e-mail aan uw docent sturen. De antwoorden worden dan voor u nagekeken en waar nodig, van uitleg voorzien. Mocht u vastlopen in de stof dan kunt u via een e-mail, ondersteuning vragen bij uw docent. De inlog code is persoonsgebonden en gekoppeld aan het Id nummer van uw computer waardoor de inlog niet overdraagbaar is. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u daarom vriendelijk uw gegevens niet aan derden te verstrekken.

U kunt hier inloggen voor Vaarbewijs 1 (KVB1)
U kunt hier inloggen voor Vaarbewijs 2 (KVB2)

Proefexamens KVB1 en KVB2

Voor het downloaden heeft u Adobe Acrobat Reader nodig om de pdf bestanden te bekijken. Dit is een gratis programma welke u wanneer dit ontbreekt op uw computer, eenmalig dient te downloaden middels onderstaande link:

Welk vaarbewijs heb ik nodig?

Wat voor vaarbewijs u nodig heeft, hangt mede af van de lengte en snelheid van uw vaartuig en van het soort vervoer (bedrijfsmatig of pleziervaart). In Nederland kent men drie soorten vaarbewijzen: het Groot Vaarbewijs, het Beperkt Groot Vaarbewijs en het Klein Vaarbewijs.
Nog los van de wettelijke verplichtingen voor het eventueel halen van uw vaarbewijs is het voor elke watersporter en toekomstige watersporter, aan te bevelen over deze theoretische kennis te beschikken. Het blijft een opmerkelijke zaak dat u niet gehinderd door enige kennis van welk vaarreglement dan ook, met een jacht van bijvoorbeeld 14 meter ongestoord het ruime sop mag kiezen. En denkt u a.u.b. ook even aan de veiligheid van uw mede watersporters. Ten slotte gaat u ook niet de weg op zonder de nodige en verplichte theoretische kennis van de verkeersregels.

Wanneer heeft u een vaarbewijs (deel 1) nodig ?

U heeft een Klein Vaarbewijs nodig als u vaart met:

 • Een schip met een lengte van 15 tot 24 meter dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt;
 • Een schip met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat voor bedrijfsmatig gebruik is bestemd of bedrijfsmatig wordt gebruikt;
 • Een sleepboot of duwboot die wordt gebruikt om een schip met een lengte van maximaal 20 meter te slepen, langszij mee te voeren of te duwen;
 • Een waterscooter, jetski, rubberboot of motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die harder kan dan 20 kilometer per uur (km/uur). Bij een controle wordt niet naar het aantal pk’s gekeken, maar of de combinatie ‘boot-motor’ een snelheid van meer dan 20 km/uur kan bereiken.

Soorten Vaarbewijs (KVB1 en KVB2)

Het (klein) Vaarbewijs bestaat uit twee delen:

 • Klein Vaarbewijs deel 1 (KVB1)
  Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Er mag wel gevaren worden op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer tot en met Ketelmeer/Zwarte Meer).
 • Klein Vaarbewijs deel 2 (KVB2)
  Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Voor het varen op de Noordzee heeft u geen vaarbewijs nodig, maar wel voor het bevaren van de zeehavens.

Vanaf welke leeftijd mag u deelnemen aan het examen vaarbewijs?

Het Vaarbewijs wordt alleen afgegeven als u 18 jaar of ouder bent. U kunt wel al examen doen als u nog geen 18 jaar bent.

Geldigheidsduur Vaarbewijs

Sinds 1 juli 2009 is een Vaarbewijs dat is afgegeven voor uw 65e jaar geldig tot de dag waarop u 70 jaar wordt. Heeft u een klein vaarbewijs dat is afgegeven na uw 65e jaar, dan is deze 5 jaar geldig.

Medische eisen Vaarbewijs

Een Vaarbewijs wordt afgegeven als u voldoet aan de medische keuringseisen voor de binnenvaart. U moet hiervoor een eigen verklaring invullen op het moment dat u het examen vaarbewijs aanvraagt.

Examen doen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor de vaarbewijzen in Nederland, heeft besloten de examinering en de afgifte van het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs vanaf 1 januari 2020 niet meer door het VAMEX, maar door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit te laten voeren. De examens blijven bij het CBR inhoudelijk onveranderd. Het gerucht dat er bij het CBR een praktijkexamen komt is niet waar. Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR recreatievaartexamens af. Het gaat hierbij om het Klein Vaarbewijs I en II en het Groot Pleziervaartbewijs II. Ook verzorgt het CBR dan de uitgifte van vaarbewijzen en ICC’s voor de recreatievaart. Zie voor meer informatie en het reserveren het examen; CBR

Benamingen examens klein vaarbewijzen 

De kenners zijn gewend geraakt aan een historisch gegroeide terminologie, maar voor iemand die hiermede voor het eerst in aanraking komt, is het vrij verwarrend. Zijn er nu echt drie verschillende examens of is er een overlap ? Welk examen geeft nu recht op welk vaarbewijs ? Moet je eerst het ene examen halen voordat je het andere mag doen? Wat gebeurt er als je bij een KVB2 examen zakt voor KVB1 maar wel slaagt voor VBA ? Om deze verwarring weg te nemen is de volgende veel meer logische structuur ingevoerd, waarbij de term VBA (Aanvullend) verdwijnt.

 1. Examen Vaarbewijs 1 (KVB1) geeft recht op Vaarbewijs I (examen wordt aangeduid met gewoon cijfer, het vaarbewijs met het Romeinse cijfer).
 2. Examen Vaarbewijs 2 (KVB2) mag alleen worden afgelegd nadat KVB1 behaald is en geeft recht op Vaarbewijs II
 3. Examens KVB1 en KVB2 kunnen ook in één keer direct na elkaar worden afgelegd (KVB1+KVB2). Daarbij geldt echter wel als men zakt voor KVB1, wordt men niet toegelaten tot het examen KVB2.*

*In de praktijk komt dit overigens niet vaak voor.