Welkom bij ons online cursus programma Marifoon basiscertificaat.

De theoriecursus Marifoon basiscertificaat kunt u via het online cursus programma van Demarage Zeil Centrum volgen. Er zijn diverse voordelen om deze cursus online bij zeilschool Demarage te volgen. U wordt gekoppeld aan een theorie docent die uw huiswerk nakijkt, desgewenst verdere uitleg geeft en al uw vragen beantwoord. Deze online cursus kunt u vanaf iedere computer, iPad of Smartfone op elk gewenst moment van de dag benaderen. Hiernaast kunt u bij zeilschool Demarage tijdens de CWO zeillessen, het geleerde in de praktijk brengen.

De kosten voor het volgen van de online cursus Marifoon basis certificaat zijn € 80,00 per persoon per cursus. U kunt zich hier aanmelden voor een online cursus Marifoon.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u van onze theorie docent een unieke inlog code opgestuurd. U kunt de vragen maken die bij elk hoofdstuk worden gesteld en deze per e-mail aan uw docent zenden. De antwoorden worden voor u nagekeken en waar nodig, van uitleg voorzien. Mocht u vastlopen in de stof kunt u via een e-mail ondersteuning vragen bij uw docent. De inlog code is persoonsgebonden en gekoppeld aan het Id nummer van uw computer, waardoor de inlog niet overdraagbaar is. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u derhalve vriendelijk uw gegevens niet aan derden te verstrekken.

U kunt hier inloggen voor uw Marifoon cursus.

Marifoon wettelijk verplicht of niet?

In België moet elk schip langer dan zeven meter verplicht een marifoon aan boord hebben en moet de schipper of eigenaar, over een bedieningscertificaat beschikken.
In Nederland is het alleen voor de beroepsvaart verplicht om een marifoon te hebben en te beschikken over een bedieningscertificaat. Dus ongeacht de lengte van uw schip mag u in Nederland gewoon varen zonder marifoon. Heeft u wel een marifoon aan boord, dan moet de eigenaar van die marifoon ook in het bezit zijn van een geldig bedieningscertificaat.
De praktijk wijst echter uit dat het hebben van een marifoon aan boord tegenwoordig haast een “must” is. Met een marifoon kunt u immers met andere schepen en walstations zoals sluizen en verkeersposten communiceren. De marifoon die u zowel op zee als op de binnenwateren kunt gebruiken, verhoogt de veiligheid op het water dus aanzienlijk. Dit geldt zowel voor u, de andere opvarende aan boord, als wel uw mede watersporters. Om het examen Marifoon basis certificaat af te kunnen leggen moet men tenminste 11 jaar oud zijn.

Marifoon is een samenvoeging van de woorden maritiem en telefoon

De marifoon (maritieme telefoon) is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen telefoon maar een zend-ontvanger. De marifoon is bedoeld voor gebruik bij maritieme communicatie in de nautische berichtgeving over een korte afstand. Het apparaat kan zenden en ontvangen op de VHF band. De plaatsing en bediening van een marifoon is aan wettelijke regels gebonden. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord. Steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat op de marifoon wordt uitgeluisterd. Ook bij het zoeken naar ligplaatsen in een (jacht)haven, is de marifoon een handig hulpmiddel.

Bediening certificaten (marifoon)

Om een marifoon te mogen bedienen is een certificaat van bediening nodig. In Nederland kennen wij vier soorten marifoon certificaten. Het Marifoon basis certificaat, Marcom B, Marcom A en het SRC (Short Range Certificaat).

Examen Marifoon basis certificaat.

VAMEX verzorgt het examen ter verkrijging van het basiscertificaat voor de bediening van een marifoon aan boord van (plezier)vaartuigen. Op een schip voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van zo’n bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen. Het bezit van dit basiscertificaat is voor het overgrote deel van de watersporters voldoende.

Enkele dagen per maand examens!

VAMEX neemt op enkele dagen per maand schriftelijk examens af op één van de vaste VAMEX-locaties in Alkmaar, Den Bosch, Dordrecht, Zoetermeer of Zwolle. VAMEX streeft ernaar het examen Basiscertificaat Marifonie op termijn ook via beeldscherm aan te gaan bieden, zoals nu al succesvol wordt toegepast bij de examens voor het Klein Vaarbewijs.

Bekijk onze Facebook pagina of nieuwspagina voor updates.